MENU

Show contents for

YPARDAzerbaijan

YPARD Azerbaijan Social Channels

Azərbaycanın zəngin iqlim şəraiti və coğrafi imkanları vardır. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoru yoxsulluğun və işsizliyin azaldılmasında, həmçinin iqtiasdiyyatın diversifikasiyalaşmasında çox mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatı istehsalının təqribən 99%-i özəl sektor tərəfindən təmin olunur. Buna baxmayaraq kənd təsərrüfatının ÜDM-də payı yalnız 6% təşkil edir, çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı əsasən neft gəlirlərindən asılıdır (AZSTAT 2014). Bu səbəbə görə dövlət qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafında çox maraqlıdı. Son on illik ərzində Azərbaycan höküməti regionların sosial-iqtisadi inkişafı və ölkədə ərzaqın etibarlı təminatı üçün dövlət proqramları həyata keçirmişdir. Bundan əlavə dövlət yerli istehsalçıları gəlir vergisindən azad etmiş, subsidiyalarla və aşağı faiz dərəcələri ilə kənd təsərrüfatı kreditləri ilə təmin etmişdir.

Buna baxmayaraq görülməli çox işlər var. Məsuldarlığı artırmaq və dünya kənd təsərrüfatı ticarətində rəqabətliliyi təmin etmək üçün dövlət innovativ sistemlər tətbiq etməlidir.  Xüsusilə, bu məqsədə nail olmaqda gənclərin rolu çox önəmlidi. Dayanıqlı kənd təsərrüfatı məhsuldarlığı əldə etmək və ölkədə ərzaq təhlükəsizliliyini gücləndirmək üçün dövlət kənd təsərrüfatı tədqiqatına investisiyaların həcmini artırmalıdır.

YPARD-Azərbaycanın əsas məqsədi Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün daha çox gəncləri və digər maraqlı tərəfləri cəlb etməkdir. Biz kənd təsərrüfatı institutları, həmçinin Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə sıx əməkdaşlıq edirik. YPARD-Azərbaycanın üzvləri bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edir və Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorundakı mövcud problemlərinin həllinə diqqətləri yönəldir. Bizim məqsədimiz kənd təsərrüfatının inkişafı üçün daha çox gəncləri cəlb etmək, treyninq və ya seminarlar təşkil etməkç və digər beynalxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etməkdir. Əgər bizim komandamızın üzvü olmaq isdəyirsənsə bizə qoşul!

ENGLISH VERSION

Azerbaijan has very diverse climatic and geographic conditions. The agriculture sector in Azerbaijan plays a major role in poverty and unemployment reduction, and diversification of the economy. Almost 99% of the agricultural production is achieved by the private sector. However, the share of agriculture in total GDP is only 6%, that is because the Azerbaijani economy is highly dependent on oil income (AZSTAT 2014). Therefore, the government is mainly interested in development of the non-oil sector, in particular the agriculture sector. During the last decade the Azerbaijani government has implemented the state programs for the social-economic developments of the rural areas and for reliable provision of food in the country. Moreover, the government has applied a tax free policy for local producers, and provided input subsidies and agricultural credits with low interest rates.

However, there is still a lot to do. In order to increase the agricultural productivity and be competitive in a global agricultural trade, the government needs to apply innovative system approach. Particularly, the role of the youth is very important in this goal. In order to achieve sustainable agricultural productivity and strengthen food security in the country the government has to increase the volume of investment in research.

The goal of YPARD-Azerbaijan is to attract more youth and stakeholders for the development of the agricultural sector in Azerbaijan. We work closely with the agricultural institutions, as well as, Azerbaijan State Agricultural University. The members of YPARD-Azerbaijan usually participate in international events and draw the attentions to the main problems of the agricultural sector in Azerbaijan. Our goal is to attract more young people, organize trainings/seminars and cooperate with the other international stakeholders in order to improve the development of the agricultural sector in Azerbaijan. If you want to be a part of our team, join us!

YPARD Azerbaijan members

Contact YPARD Azerbaijan representative