MENU

Show contents for

YPARDCroatia

YPARD Croatia Social Channels

U Hrvatskoj se po posljednjim podacima za 2013.godinu, obrađuje 1 301 985 ha poljoprivrednih površina (Statistical Yearbook of the Republic of Croatia, December 2014) od čega većim dijelom kao oranice. Broj zaposlenih u poljoprivredi već neko vrijeme bilježi pad, kao i udio poljoprivrede u  BDP-u. Također se bilježi pad stočarske proizvodnje, što se posebno reflektira na proizvodnju mlijeka, pa se posljednjih godina ugasio veliki broj gospodarstava. Ipak mjesta za optimizam donekle ima. Tako već nekoliko godina rastu poljoprivredne površine u ekološkoj proizvodnji, te se polako pokreću mladi proizvođači s inovativnijim rješenjima, održivoj proizvodnji, i novim proizvodima.

Sada kada je Hrvatska ravnopravna članica Europske Unije, raznovrsne su mogućnosti koje se pružaju mladim poljoprivrednicima. Tako je primjerice kroz direktna plaćanja mladima osigurano dodatnih 25% nacionalnog iznosa izravnih plaćanja za prvih 25 hektara (NN 35/15 Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja) Također, u Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., mladim je poljoprivrednicima omogućeno ostvarivanje dodatnih 20% povrata sredstava, a u Programu se nalazi i posebna mjera namijenjena isključivo mladim poljoprivrednicima koji bi uz odgovarajući projekt mogli doći do bespovratnih sredstava iz EAFRD-a.

Broj mladih poljoprivrednika koji su nositelji poljoprivrednih gospodarstava na razini države je 9%, dok je u pojedinim županijama ta brojka i znatno manja (HUMP Agro). Trebamo više mladih ljudi u sektoru, oni imaju nove ideje i rješenja. Moramo se povezati, stvoriti prostor u kojem će mladi moći mijenjati današnji sustav proizvodnje hrane.

Mi u YPARD-u želimo u suradnji s drugim organizacijama i institucijama što bolje mladima približiti mogućnosti koje im se nude u poljoprivredi. Želimo stvoriti jaku mrežu proaktivnih mladih ljudi koji žele učiti, napredovati i sudjelovati u promjeni današnje slike.

Pridružite se našoj globalnoj mreži mladih entuzijasta registracijom na www.ypard.net.

Pronađite našu nacionalnu grupu na Facebooku i pokrenimo se zajedno.

English version

The cultivated agricultural area of Croatia in 2013 was some 1 301 985 ha of land (Statistical Yearbook of the Republic of Croatia, December 2014) most of which is crop land. Number of employees in the agri - sector has been reducing for some years now, as well as the agronomy sector’s share of the national GDP. Also dropping is the livestock production sector, most visibly in dairy production, and in the last few years a high number of dairy farms went out of business. Nevertheless, there is room for optimism. For several years, there has been an increase in surface under ecologic production, and young producers are slowly starting to appear, showing tendency for innovative solutions, sustainable agricultural production and new types of produce.

With Croatia as a full EU member state, the options opening to young farmers are many. For example, an additional 25% has been secured for direct payments for young farmers for first 25ha(NN 35/15 Regulative on application of direct support for agriculture and IAKS measures of rural development) Also, in the Program of rural development of the Republic of Croatia 2014-2020 an additional 20% refund has been secured for young farmers, and there is a measure only for young farmers in the Program, so they can with a suitable project, access additional grants from EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development).

The share of young farmers having their own homestead is 9% on the state level, while it is significantly lower in some counties(HUMP Agro). We need more young people in the sector; they carry new ideas and solutions. We need to connect, create a space in which young people will be able to change the food production system that we have today.

We, at YPARD, want, in cooperation with other organizations and institutions, present as closely as possible all the oportunities offered to youth in agriculture. We wish to create a strong network of proactive young people willing to learn, advance and participate in the changing of our current situation.

Join our global network of young enthusiasts by registering at www.ypard.net.

Find us also in the YPARD Croatia Facebook group and let’s start the change together.

YPARD Croatia members

Contact YPARD Croatia representative