MENU

Show contents for

YPARDRomania

YPARD Romania Social Channels

Potențialul agricol din România reprezintă o importantă valoare economică prin terenurile agricole,care sunt principala și cea mai sigură bogăție a țării. Astfel, din suprafața agricolă totală, terenurile arabile ocupă aproximativ 60%. Cu toate că România are un relief favorabil pentru agricultură, jumătate din agricultura de subzistență în UE se află în România.

Un punct crucial în sectorul agricol este acela că nu mai reușește să atragă tineri talentați. Ei nu sunt interesați să lucreze în agricultură și preferă să meargă la oraș în căutare de lucru. Salariile nesatisfăcătoare și șomajul îi forțează să găsească de lucru în străinătate și, prin urmare, sectorul agricol este condus în cea mai mare parte de către agricultori în vârstă. Obiectivele YPARD sunt de a îmbunătăți percepția despre agricultură în rândul tinerilor prin schimb de informații și acces la resurse. 

Un alt aspect important este faptul că agricultura din România nu este pusă în prim-plan, deoarece nu se investește  în ea și oamenii nu au încredere în produsele românești. YPARD România sprijină consolidarea în agricultură și încurajează tinerii să se mobilizeze în direcția progresului pentru o dezvoltare inovatoare în agricultură.

România este un teren nedescoperit pentru potențialul ridicat al tinerilor profesioniști. Cu toate acestea, există încă un drum lung de parcurs pentru o schimbare. Dacă sunteți dispuși să vă alăturați rețelei noastre și să faceți  parte din echipă sau doriți să aduceti idei noi, trimiteți un e-mail la ypardromania@gmail.com .

English version:

Romania's agricultural potential is an important economic value through farmland, the main and most reliable wealth of the country. Thus, from the total agricultural area, the arable lands occupy about 60%. Although Romania has a favorable relief for agriculture, half of subsistence farming in the EU, is in Romania. 

A crucial point in the agricultural sector is that it no longer manages to attract talented young people. They are not interested to work in agriculture, they prefer to go to the city in search of work. The unsatisfactory salaries and the unemployment, force them to find work abroad and thus, the agricultural sector is run mostly by older farmers. YPARD’s goals are to improve perception of agriculture among the young people through information sharing and access to resources.

Another important aspect is that farming in Romania is not put in the foreground, because it is not invested in it and people do not trust the Romanian products. YPARD Romania supports the consolidation in agriculture and encourages the young  people to mobilize towards progress for an innovative agricultural development. 

Romania is an undiscovered land for the high potential of the young professionals. However, there is still a long way to go for a change. If you are willing to join our network and be part of the team or you want to bring in new ideas, send an e-mail to ypardromania@gmail.com .

YPARD Romania members

Contact YPARD Romania representative