MENU

Show contents for

YPARDVietnam

YPARD Vietnam Social Channels

Việt Nam là một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á, giữ vĩ tuyến 8 đến vĩ tuyến 24, và kinh tuyến 102 đến 110 độ kinh đông, nằm trong khu vực nhiệt đới. Có tổng diện tích là 331,210 km2. Với đường biên giới dài 4.639 km, và đường bờ biển dài 3.444 km. Dân số hiện nay khoảng trên dưới 90 triệu người. Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển, với dân số trẻ. Và khoảng hơn 70% dân số đang làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp. Trong lĩnh vực nông nghiệp đem lại giá trị khoảng 36.8 tỉ USD trong năm 2011. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thu hút khoảng 47,4 dân số chủ yếu sản suất ở quy mô nông hộ với diện tích dưới 0,5ha.

Lúa gạo và cà phê là hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo sau là hồ tiêu, điều, cao su và thủy sản. Trong năm 2011 xuất khẩu lớn nhất là hạt điều và hồ tiêu, kế đến là lúa gạo, trà xanh và vài sản phẩm nông sản khác. Hiện tại, như kết quả của các phương thức cải cách, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Hiện tại là nước sản xuất lớn về hạt điều nhân, và hồ tiêu, chiếm 1/3 thị phần trên thế giới, và là nước xuất khẩu gạo thứ 2 trên thế giới, sau Thailand. Việt Nam cũng là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới. Những sản phẩm xuất khẩu khác bao gồm trà, cao su và thủy sản.  Việt Nam có tỷ lệ cao nhất về việc sử dụng đất trồng cây lâu năm - 6,93% - so với các quốc gia trong tiểu vùng sông MêKông.

Trong năm 2012, GDP của Việt Nam đạt 138 tỉ USD, bình quân đầu người đạt 1.527USD theo thống kê của IMF. Trong năm 2005, theo dự báo của Goldman Sachs, kinh tế của Việt Nam sẽ lớn mạnh trong thế kỷ 21, ước tính GDP đạt 436 tỉ USD, GDP bình quân đầu người 4.357 USD. Cũng theo dự báo của "Price water house Coopers” trong năm 2008, Việt Nam có thể tăng trưởng rất nhanh về kinh tế đến năm 2025, với tốt độ phát triển tiềm năng ít nhất 10% trên năm.

Hiện nay, Việt Nam có thế mạnh về dân số trẻ và các chính sách đổi mới, vì vậy sẽ có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế và xã hội. Cũng từ đó, giới trẻ cũng như đội ngũ dân số trẻ sẽ khai thác tốt tiềm năng hiện có trong các lĩnh vực nông nghiệp và du lịch.

English version

Vietnam is located in the South-East Asia between the latitudes 8° and 24°N, and the longitudes 102° and 110°E, in tropical zone. It covers a total area of approximately 331,210 km(Vietnam – Geography. Index Mundi, 2011). The combined length of the country's land boundaries is 4,639 km, and its coastline is 3,444 km ("World Economic Outlook: Vietnam". International Monetary Fund, 2013.). The population is now 90 million people. Vietnam is one of developing country with young population. About more than 70% population is working in agricultural fields. The Vietnam agricultural sector was worth 36.8 billion USD in 2011. Agriculture, forestry and fisheries together employ about 47.4% of population, with the majority agriculture production taking place on family farm of less than 0.5 ha.

Rice and coffee are two products of Vietnam’s largest exports, followed by black pepper, cassava, rubber and seafood. In volume terms, in 2011 was the biggest exporter of shelled cashew nut and black pepper, and the second biggest of rice, green tea, and several other agricultural products. And currently, as a result of several land reform measures, Vietnam has become a major exporter of agricultural products. It is now the world's largest producer of cashew nuts, with a one-third global share; the largest producer of black pepper, accounting for one-third of the world's market; and the second-largest rice exporter in the world, after Thailand. Vietnam is the world's second largest exporter of coffee. Other primary exports include tea, rubber, and fishery products. Vietnam has the highest proportion of land use for permanent crops – 6.93% – of any nation in the Greater Mekong Subregion.

In 2012, Vietnam's nominal GDP reached US$138 billion, with a nominal GDP per capita of $1,527, according to the International Monetary Fund (IMF). According to a December 2005 forecast by Goldman Sachs, the Vietnamese economy will become the world's 21st-largest by 2025, with an estimated nominal GDP of $436 billion and a nominal GDP per capita of $4,357 ("The Vietnamese Stock Market". Financial Women's Association of New York, 2013). According to a 2008 forecast by Price water house Coopers, Vietnam may be the fastest-growing of the world's emerging economies by 2025, with a potential growth rate of almost 10% per annum in real dollar terms.

Currently, Vietnam has strengths in the young population and the innovation policy, so will have good potential in economic and social development. Since then, the youth as well as a team of young population will exploit well the existing potential in agriculture and tourism sectors.

YPARD Vietnam members

Contact YPARD Vietnam representative